top of page

שיעורי גמישות קבועים

  • אורך המפגש משתנה
  • 65 שקלים חדשים
  • Location 1

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים: 72 שעות לפני תחילת הקורס - החזר מלא 48 שעות לפני תחילת הקורס - 50% החזר חלקי 24 שעות - ללא החזר


bottom of page